1 Grudziądzki Festiwal Rowerowy

Ok. 500 uczestników zgromadził 1 Grudziądzki Festiwal Rowerowy, który odbył się 20 i 21 maja 2017 r. W sobotę odbyły się wyścigi dla najmłodszych, rajd na orientację oraz pasta party dla wszystkich zawodników. Największą ilość zawodników przyciągnęły niedzielne zmagania w maratonie MTB na bardzo dobrze ocenianej przez zawodników trasie, na 2 dystansach – 25 i 50 km.

Wszystkie szczegóły dotyczące imprezy znajdują się na stronie: haszgru.pl/contents/117

 

REGULAMIN FESTIWALU ROWEROWEGO

§ 1. Organizator:
Urząd Miejski w Grudziądzu, Wydział Kultury, Sportu i Promocji, ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz;
Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu, ul. Za Basenem 2, 86-300 Grudziądz;
Klub Sportowy „Stal” Grudziądz, ul. Sportowców 3, 86-300 Grudziądz.

§ 2. Wykonawca:
Fundacja Violet Kiwi z siedzibą w Habdzinie, Habdzin 29, 05-520 Konstancin-Jeziorna, nr KRS: 0000526112, REGON: 147453762, NIP: 1231290292.
§ 3. Współpraca:
Wheel Brothers Grudziądz,
Stowarzyszenie Rowerowy Grudziądz.
§ 4. Cel imprezy:
1. Popularyzacja Grudziądza jako miejsca o naturalnych walorach sprzyjających uprawianiu kolarstwa górskiego i cross country,
2. Rywalizacja sportowa dzieci, młodzieży i dorosłych w koleżeńskiej atmosferze i z poszanowaniem zasad fair play.
§ 5. Termin i miejsce imprezy
Impreza odbędzie się w dniach 20-21 maja 2017 r., na terenie Klubu Sportowego „Stal” Grudziądz, ul. Sportowców 3, 86-300 Grudziądz.
§ 6. Program imprezy:
20 maja 2017 – dzień pierwszy – zawody dla dzieci i młodzieży:
9:00 – rozpoczęcie pracy biura zawodów,
11:00 – start wyścigu dla dzieci wraz z opiekunem w wieku 6-8 lat na dystansie 6 km      (kategoria SP1),
11:00 – start wyścigu dla dzieci w wieku 9-10 lat na dystansie 6 km (kategoria SP2),
11:30 – start wyścigu dla dzieci w wieku 11-12 lat na dystansie 11 km (kategoria SP3),
12:00 – start wyścigu dla młodzieży w wieku 13-16 lat na dystansie 16 km (kategoria SG),
14:00 – rodzinny rajd na orientację (zapisy w biurze zawodów),
17:00 – zakończenie pracy biura zawodów, pasta party dla zawodników

uwaga: na dziesięć minut przed startem poszczególnych wyścigów nastąpi krótka odprawa techniczna dla zawodników.

21 maja 2017 – dzień drugi – wyścigi główne „FOR FUN” i „HARDCORE”:
09:00 – rozpoczęcie pracy biura zawodów,
11:30 – zakończenie pracy biura zawodów,
12:00 – start wyścigu „HARDCORE” na dystansie 50 km,
12:15 – start wyścigu „FOR FUN” na dystansie 25 km,
14:00 – dekoracje uczestników wyścigu „FOR FUN”,
15:30 – dekoracje uczestników wyścigu „HARDCORE” i oficjalne zakończenie imprezy.
§ 7. Szczegółowe zasady zawodów dla dzieci i młodzieży
1. Zawody dla dzieci i młodzieży odbywają się na trasie o niskim stopniu trudności, wyznaczonej na pętlach o długości ok 5 km.
2. Udział w zawodach dzieci i młodzieży wziąć mogą uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do lat 16 w następujących kategoriach(decyduje rok urodzenia):
1) kategoria SP1 – dzieci 6-8 lat – dystans 6 km,
2) kategoria SP2 – dzieci 9-10 lat – dystans 6 km,
3) kategoria SP3 – dzieci 11-12 lat – dystans 11 km,
4) kategoria SG – młodzież 13-16 lat – dystans 16 km.
3. Udział w zawodach dla dzieci i młodzieży jest bezpłatny.
4. Dzieciom startującym w kategorii SP1 (6-8 lat) mogą towarzyszyć dorośli opiekunowie, oznaczeni plakietkami „OPIEKUN”, poruszający się na rowerach za ostatnim z zawodników w taki sposób, aby nie przeszkadzać w rywalizacji dzieci.
5. Zgłoszenia:
1) grupowe – za pośrednictwem formularzy udostępnionych dyrektorom szkół,
2) indywidualne – za pośrednictwem strony internetowej www.haszgru.pl,
3) indywidulane – w biurze zawodów na co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem wyścigu.
6. Warunkiem udziału w imprezie osób niepełnoletnich jest przedstawienie zgody opiekuna prawnego wg wzoru udostępnionego pod adresem www.haszgru.pl.
7. Odbiór pakietów startowych w dniu 20 maja na co najmniej 30 minut przed planowym rozpoczęciem wyścigu. W przypadku braku zgody opiekuna prawnego, o której mowa w ust. 6, pakiet startowy nie zostanie wydany!
8. Nagradzane są pierwsze trójki dziewcząt i chłopców w każdym z wyścigów, dla których przygotowane zostaną puchary i upominki. Dla zawodników przygotowane zostaną również pamiątkowe medale. Dekoracje zwycięzców wyścigów w kategorii SP1, SP2 i SP3 odbędą się po zakończeniu ostatniego z nich. Dekoracja zwycięzców wyścigu w kategorii SG odbędzie się bezpośrednio po jego zakończeniu.
9. W rodzinnym rajdzie na orientację uczestniczyć mogą dzieci w wieku od lat 6 wraz z opiekunami. Zapisy do rajdu prowadzone będą w dniu imprezy w biurze zawodów.
§ 8. Szczegółowe zasady wyścigów głównych „FOR FUN” i „HARDCORE”
1. Wyścig „FOR FUN” na dystansie 25 km odbywa się na trasie o umiarkowanym stopniu trudności, bez większych wzniesień i odcinków technicznych.
2. Wyścig „HARDCORE” na dystansie 50 km odbywa się na trasie o wysokim stopniu trudności, zawierającej znaczne wzniesienia i odcinki techniczne.
3. Zgłoszenia:
1) Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja online pod adresem www.haszgru.pl i wniesienie opłaty startowej. Podczas zgłoszenia uczestnik deklaruje, w którym z wyścigów bierze udział.
2) Warunkiem startu osób niepełnoletnich jest przedstawienie zgody rodziców (opiekunów prawnych). W zawodach mogą wziąć udział osoby, które w dniu zawodów ukończyły 16 lat.
3) Rejestracja online będzie prowadzona do 12 maja 2017 r. Po tym terminie zgłoszenia drogą elektroniczną nie będą przyjmowane.
4) W przypadku wolnych miejsc zgłoszenie może odbyć się także w biurze zawodów w sobotę 20 maja 2017 r. w godzinach 9:00 – 17:00 i w niedzielę 21 maja w godzinach 9:00-11:30, ale wiąże się to z wyższą opłatą startową. Zgłoszenie w biurze zawodów może być dokonane tylko osobiście. Osoby niepełnoletnie zgłaszane są przez opiekunów prawnych, w przypadku zgłoszenia dokonywanego osobiście zobowiązane są przedstawić pisemną zgodę opiekuna na udział w zawodach wg wzoru znajdującego się pod adresem www.haszgru.pl.
5)  Limit zgłoszeń wynosi łącznie 200 uczestników.
6) Dokonując zgłoszenia uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu prowadzenia zapisów, przygotowania i publikacji wyników i korespondencji z uczestnikami imprezy.
4. Opłata startowa:
1) Opłata startowa wynosi 30 zł i uiszczana jest przy rejestracji uczestników za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych lub przelewem na rachunek:

Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku
ul. Za Basenem 2
86 – 300 Grudziądz
PKO BP 67 1020 5040 0000 6902 0116 4748.
2) Opłata uiszczana gotówką w biurze zawodów wynosi 40 zł.
3) Opłata startowa nie podlega zwrotowi poza przypadkiem odwołania imprezy przez organizatora. Po dokonaniu płatności, na życzenie uczestnika wystawiana jest faktura.
4) Uczniowie szkół do 20 roku życia są zwolnieni z opłaty startowej pod warunkiem, że posiadają ważną legitymację szkolną.
5. Odbiór pakietów startowych w biurze zawodów 20 maja w godzinach 9:00 – 17:00 i 21 maja w godzinach 9:00-11:30. Po godzinie 11:30 pakiety nie będą wydawane!
6. Klasyfikacje:
1) W wyścigach „FOR FUN” i „HARDCORE” nagradzane są pierwsze trójki mężczyzn i kobiet w klasyfikacji generalnej OPEN oraz poszczególnych kategoriach wiekowych (decyduje rok urodzenia):
a) K16/M16 – 16-19 lat,
b) K20/M20 – 20-29 lat,
c) K30/M30 – 30-39 lat,
d) K40/M40 – 40-49 lat,
e) K50/M50 – 50 i więcej lat,
2) Klasyfikacja drużynowa (klubowa) – trzy najlepsze drużyny wyścigów „FOR FUN” i „HARDOCRE”. Podstawą klasyfikacji jest suma trzech najlepszych czasów zawodników startujących w tych samych barwach klubowych. Warunkiem sklasyfikowania jest podanie przez wszystkich członków drużyny tej samej nazwy drużyny/klubu na etapie zgłoszenia do zawodów.
§ 9.

Biuro zawodów, zlokalizowane na terenie KS STAL Grudziądz, działa w godzinach 9:00-17:00 w dniu 20 maja i w godzinach 9:00-11:30 w dniu 21 maja.
§ 10.

Rzeczy osobiste uczestników mogą zostać oddane do przechowania na czas zawodów w miejscu oznaczonym napisem „DEPOZYT”, po zapakowaniu w udostępniony na miejscu worek foliowy, oznaczony numerem startowym zawodnika. Odbiór depozytu wyłącznie na podstawie numeru startowego!
§ 11.

Na terenie KS „Stal” Grudziądz zlokalizowane są przebieralnie dla zawodników. Po zawodach możliwe jest skorzystanie z natrysków.
§ 12. Pomiar czasu:
Elektroniczny w technologii RFID. Chip pomiaru czasu w formie plakietki mocowanej do sztycy roweru wchodzi w skład pakietu startowego. W biurze zawodów znajduje się plansza informacyjna
z instrukcją mocowania chipa pomiaru czasu.
§ 13. Pakiet startowy:
Pakiet startowy zawiera numer startowy do zamocowania na kierownicy roweru, plakietkę z chipem pomiaru czasu do zamocowania na sztycy roweru, taśmy zaciskowe, kupony na poczęstunek.
§ 14.

Na trasie zawodów „HARDCORE” zlokalizowany jest bufet z wodą i bananami. Bufet dla zawodników startujących w wyścigu „FOR FUN” znajduje się na mecie.
§ 15.

Przed startem każdy z zawodników może skorzystać z punktu napełniania bidonów napojem izotonicznym dostarczonym przez organizatora.
§ 16.

W dniu 20 maja o godzinie 17:00 odbędzie się pasta party dla zarejestrowanych uczestników imprezy (wstęp na pasta party za okazaniem kuponu znajdującego się w pakiecie startowym pobranym w biurze zawodów).
§ 17.

Warunki techniczne, które musi spełniać sprzęt używany przez uczestnika zawodów:
1. Do udziału w zawodach dopuszcza się dowolny rower jednoosobowy w dobrym stanie technicznym, poruszany wyłącznie siłą mięśni kierującego, wyposażony w dwa sprawne hamulce.
2. Każdy uczestnik musi posiadać nieuszkodzony kask sztywny, spełniający powszechnie obowiązujące normy bezpieczeństwa.
3. Stan kasku i stan techniczny roweru, w szczególności hamulce, mogą być sprawdzane przed startem. Decyzja sędziego o wykluczeniu zawodnika z powodu niespełnienia wymogów określonych powyżej jest ostateczna.
§ 18. Przebieg zawodów
1. Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy w zapiętym kasku sztywnym. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem jest równoznaczna z dyskwalifikacją.
2. Po godzinie 10.30 w sobotę 20 maja i po godzinie 11:30 w niedzielę 21 maja poruszanie się rowerem (rozgrzewka) po trasie zawodów jest zabronione.
3. Zmiana dystansu podczas zawodów jest niedozwolona. Każdy zawodnik bierze udział w wyścigu zgodnie ze zgłoszeniem.
4. Trasa zawodów jest oznaczona taśmą ostrzegawczą i tablicami kierunkowymi. Przed startem każdy uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przebiegiem trasy, opublikowanym pod adresem www.haszgru.pl,
5. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się, aby każdy z zawodników podczas przejazdu posiadał przy sobie dokument tożsamości i telefon komórkowy. Każdy z zawodników otrzyma w biurze zawodów numer kontaktowy do zabezpieczających zawody ratowników medycznych i organizatora.
§ 19. Organizacja startu
W dniu 20 maja w zawodach dzieci i młodzieży start wspólny zgodnie z programem zawodów. W dniu 21 maja start wspólny zgodnie z programem zawodów.
§ 20. Postanowienia końcowe
1. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
2. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując ww. oświadczenie, uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora.
3. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w zawodach, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w zawodach oraz że startuje na własną odpowiedzialność. Udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w zawodach, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
4. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez Organizatora, udostępniania sponsorom oraz partnerom w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów lub ich przerwania bez podania powodów.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione przed, w trakcie i po imprezie.
7. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
8. Regulamin może ulec zmianie.

Kontakt w sprawach organizacyjnych:
Marcin Myszkowski (Fundacja Violet Kiwi) – skeler@skeler.waw.pl tel. 605 369 123
Filip Wróblewski (Fundacja Violet Kiwi) – fundacja.violet.kiwi@gmail.com tel. 692 816 641