Nowe wytyczne dla infrastruktury rowerowej i pieszej GDDKiA

Na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) pojawiły się Wzorcowe Dokumenty Kontraktowe (WDK) dla systemów: tradycyjnego, „Projektuj i buduj”Wśród tych dokumentów znajdują się też „Wytyczne dla infrastruktury pieszej i rowerowej” dostępne w formacie pdf.

Polecamy rowerzystom – społecznikom i wszystkim osobom, którym zależy na lepszej infrastrukturze rowerowej zapoznanie się z tym krótkim dokumentem (dostępnym w linku wyżej), zapisanie go na dysk i korzystanie z niego jako punktu odniesienia w dyskusjach z projektantami i zarządcami dróg, jeśli nie obowiązuje ich prawo miejscowe w postaci Standardów Technicznych dla infrastruktury rowerowej (lub obowiązujące ich lokalne standardy są niedostatecznej jakości – też się tak może zdarzyć).

Wytyczne GDDKiA dotyczą co prawda wyłącznie dróg krajowych, ale stanowią obecnie jedyne oficjalne doprecyzowanie przez centralny organ administracji publicznej zbyt liberalnych przepisów ogólnych. Warto też pamiętać, że GDDKiA wydaje decyzje dotyczące skrzyżowań dróg krajowych z wszystkimi innymi drogami (z wyjątkiem miast na prawach powiatu). Drogowcy z innych zarządów dróg korzystają z wytycznych GDDKiA (tak jest np. w zakresie konstrukcji dróg). Oby tak się stało też w przypadku nowych wytycznych rowerowych.

Wytyczne – choć lakoniczne – stanowią wyraźny postęp. W szczegolności:

 1. Wprowadzają minimalne promienie łuków poziomych drogi dla rowerów: 15 m dla odcinków liczone do wewnętrznej krawędzi drogi dla rowerów (wyjątkowo 2 m w przypadku połączeń takich dróg ze sobą dla zmiany kierunku). To rozwiązanie wielu powtarzających się w całym kraju problemów z nieprzejezdnymi „ekierkami”;
 2. Wprowadzają skorygowane zasady dla skrajni drogi dla rowerów, w tym wymóg 0,5 m skrajni po wewnętrznej stronie łuku poziomego drogi dla rowerów;
 3. Wprowadzają zakaz lokalizacji przeszkód (np. podpór znaków drogowych) w przekroju drogi dla rowerów i jednoznacznie stanowią że słupki blokujące U-12c muszą być umieszczane w osi dwukierunkowej drogi dla rowerów;
 4. Wymagają nawierzchni asfaltowej drogi dla rowerów;
 5. Wymagają utrzymania konstrukcji i niwelety drogi dla rowerów na przecięciach drogi dla rowerów przez zjazdy;
 6. Określają zasady widoczności na drogach dla rowerów;
 7. Wprowadzają wymóg zapewnienia bezpiecznego wjazdu rowerzysty na drogę dla rowerów i zjazdu z niej.

Można dyskutować o utrzymanym zapisie dot. 1 cm uskoków na drodze dla rowerów. Dla większej czytelności przydałby się rysunki poglądowe, szczególnie dotyczące promieni łuków, skrzyżowań i połączeń drogi dla rowerów z jezdnią. Jednak podkreślamy: wytyczne stanowią duży postęp w stosunku do przepisów ogólnych. Ich stosowanie znacząco poprawi zarówno warunki jazdy rowerem, jak i efektywność wydawania środków publicznych.

To, czego w wytycznych GDDKiA brakuje, to jednolitych zasad oznakowania, czyli warunków stosowania znaków drogowych. W szczególności chodzi o:

 1. Doprecyzowanie zasad oznakowania przejazdów dla rowerzystów, w tym – ustalania na nich pierwszeństwa znakami drogowymi. W szczególności chodzi o przejazdy izolowane (poza skrzyżowaniami), przejazdy w przypadku tzw. „pierwszeństwa łamanego” oraz na tych skrzyżowaniach lub ich częściach, gdzie geometria nie jest zgodna z zasadami ruchu (zjazdy z niektórych rond wielopasowych, w tym turbinowych oraz wszelkie łącznice);
 2. Wprowadzenie wymogu stosowania linii krawędziowych dla dróg dla rowerów przynajmniej na odcinkach potencjalnego konfliktu;
 3. Doprecyzowanie zasad stosowania znaków P-27 „kierunek i tor ruchu rowerów” które mogą być wykorzystywane np. w jezdniach dróg serwisowych (równoległych do jezdni głównej) i na małych rondach;
 4. Określenie zasad (warunków) stosowania śluz rowerowych – w szczególności śluz typu 2 i 3, które mają duży potencjał poprawy bezpieczeństwa przy przekraczaniu jezdni dróg krajowych.

Zgodnie z naszymi informacjami, wytyczne dla oznakowania są przygotowywane przez GDDKiA. Mamy nadzieję, że obejmą również kwestie organizacji ruchu rowerowego i będą równie poprawne, jak te dotyczące geometrii i konstrukcji.

 

Źródło: miastadlarowerow.pl