O rowerolucji

Rowerolucja to projekt Fundacji Violet Kiwi mający na celu połączenie prowadzonych przez nią różnorodnych działań rowerowych. Jest otwarty dla wszystkich organizacji, instytucji, firm i grup nieformalnych, prowadzących działania o tematyce rowerowej.

Organizujemy, wspieramy i promujemy różnorodne działania – zawody sportowe, wycieczki i przejazdy rowerowe, tworzenie dobrej infrastruktury, itp.